Ordningsregler

För att allt ska fungera och alla ska kunna trivas i Brf Carolus Star har vi vissa regler som gäller våra medlemmar och deras familjer samt eventuella hyresgäster och besökande.

 1. Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och begagnas med aktsamhet.
 2. Inga föremål får ställas i entré, trapphus eller källargångar. De hindrar städningen och utgör en fara vid brand.
 3. Dörrar till entréer, tvättstuga och källare skall hållas stängda och låsta, så att inte obehöriga kan komma in och för att förhindra spridning av brand. Även grinden till parkeringen skall hållas låst.
 4. Se till att inte radio, TV eller musikanläggning stör grannarna med för högt ljud, framför allt på kvällar och nätter.
  Söndag till och med torsdag skall det vara tyst efter kl. 22:00.
  Fredag, lördag och helgaftnar skall det vara tyst senast kl. 00:00.
 5. Det är tillåtet att vid renovering i lägenheten bila, borra, hamra och spika i väggar och golv under följande tider:
  Måndag till och med fredag kl. 08.00 – 19.00.
  Lördag kl. 10.00 – 16.00.
  Övriga tider liksom sön- och helgdagar är sådana störande ljud inte tillåtna.
 6. Om du skall ha fest som riskerar bli störande för dina närmaste grannar, behöver du informera dem i förväg och dessutom respektera de tider som gäller:
  Söndag till och med torsdag skall det vara tyst efter kl. 22:00.
  Fredag, lördag och helgaftnar skall det vara tyst senast kl. 00:00.
 7. Vid störning, t.ex. renoveringsarbeten utanför gällande tider, hög musik eller alltför högljudda fester, påtalar du själv detta direkt till de som stör, och informerar efteråt styrelsen om att du gjort detta.
 8. Eftersom huset har självdrag, och att luft därför ofta sprids mellan lägenheterna, vill vi inte att någon röker inomhus. Detsamma gäller utomhus i närheten av entrédörrar, fönster och luftventiler, samt på balkonger.
 9. Avfall skall sorteras och läggas i rätt kärl. Kärlen får inte heller fyllas så att locken inte kan stängas helt. Grovsopor får inte lämnas på gården, utan måste lämnas på en återvinningscentral.
 10. I toaletterna får endast toalettpapper kastas. Om det blir stopp på grund av att du kastat annat där, blir du ersättningsskyldig för rensningen.
 11. Anmäl omedelbart till styrelsen om ohyra förekommer inom lägenheten.
 12. Det är förbjudet att skaka eller piska mattor, lakan, kläder o dyl genom fönster eller från balkonger.
 13. Använd cykelställ för förvaring av cyklar. Parkera inte cykel mot husväggarna.
 14. Blomlådor får endast sättas upp på insidan av balkongfronten. Låt inte jord och vatten falla ned på balkongerna eller gatan under. Använd dammsugare vid städning av balkongen.
 15. Det är inte tillåtet att hänga upp tvättlinor, tvätt eller mattor etc. ovanför eller över balkongräckets överkant.

 

 

Styrelsen