Information från styrelsen November 2019

Hej i höstrusket! Här kommer lite ny info från oss i styrelsen. Tänd ett ljus, gör dig en kopp te, kryp ner i soffan, njut av läsningen och hör av dig till oss om du/ni undrar något.

brfcarolusstar@gmail.com

Trevlig höst!
Styrelsen Carolus Star

Lån
Vi har förhandlat ner räntesatsen på några av våra lån.

Fönsterrenovering
Vi har med hjälp av vår förvaltare lämnat in bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret. Vi räknar med att komma igång med fönsterbyte/-renovering under våren 2020. Mer info kommer.

Gården
Vi har satt upp nya skyltar på våra parkeringsplatser. Vi uppmanar alla att stänga grinden efter sig då vi har haft obehöriga på området. Tänk på att sortera Era sopor och ställ inte skräp som ska till tippen bredvid tunnorna. Det kostar mycket för oss medlemmar att frakta bort skrymmande skräp.

Andrahandsuthyrning
All andrahandsuthyrning ska beviljas av styrelsen. Vi vill påminna om att styrelsen inte beviljar korttidsuthyrning typ Airbnb. Vi kommer också att ta ut en avgift om 10% av ett basbelopp för ett år för alla beviljade andrahandsuthyrningar. Denna läggs på månadsavgiften (hyran). Glöm inte att skicka in ansökningar i god tid till Bredablick (vår förvaltare). Ansökningsblankett finns på Bredablicks hemsida.

Källarförråd
Vi planerar att få ordning på märkningen av förråden. Alla ska märka sina förråd med lägenhetsnummer 1-32. Omärkta förråd kommer annars att tas över av styrelsen efter den 25/11 2019.

Cyklar
Det står många gamla cyklar på gården som inte används. Vi uppmanar alla att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att fraktas bort efter 25/11 2019.