Ritningar

I följande arkiv finns orginalritningar hämtade från Stadsbyggnadskontoret. Dessa kan vara till nytta då ventilation, stammar och liknande utreds.

ritningar.zip