Återvinning & avfall

Återvinningskärlen på gården töms vanligtvis tisdagar och fredagar. Vi behöver hjälpas åt med att sortera saker rätt och att inte lägga annat i kärlen än vad de är avsedda för. Vi har haft problem med att till exempel emballage (som frigolit, och kartonger) och grovsopor (som kasserade kläder och prylar) hamnar där trots att vi inte har hämtning av sådant. Den typen av avfall måste var och en själv transportera till någon återvinningscentral.

Vidare är det viktigt att locken på återvinningskärlen går att stänga helt. Om kärlen är överfyllda töms helt enkelt inte dessa, och vi i styrelsen får då flytta om era sopor, vilket vi gärna vill slippa. Dessutom försenas tömningen och de resterande kärlen fylls ännu snabbare. Vänligen respektera detta!