Styrelsen

Vill du ha kontakt med oss som styrelse, vill vi helst att du mailar ditt ärende till
brfcarolusstar@gmail.com
Då får vi alla tillgång till informationen, och kan fördela och påbörja hanteringen av ärendet snabbare. Vi har lite olika bevakningsområden, även om dessa förändras över tid och att vi också hjälper varandra vid behov.

Styrelseledamöter – med huvudsakliga bevakningsområden:
Elise Spagnolo Weding – ordförande
Ola Spagnolo Weding
Nils Åberg
Peter Malcus

Suppleant:
Victoria Wahlström