Styrelsen

Vill du ha kontakt med oss som styrelse, vill vi helst att du mailar ditt ärende till
brfcarolusstar@gmail.com
Då får vi alla tillgång till informationen, och kan fördela och påbörja hanteringen av ärendet snabbare. Vi har lite olika bevakningsområden, även om dessa förändras över tid och att vi också hjälper varandra vid behov.

Styrelseledamöter – med huvudsakliga bevakningsområden:
Tomas Ohlson – ordförande
Nils Åberg
Lena Lindberg
Victoria Wahlström
Stefan Hansson

Suppleant:
Joel Beck