Tvättstugan

Varje lägenhet får boka en tid åt gången. När tvättiden startar skall föregående användare ha tömt och rengjort tvättmaskinerna. Torkskåp och torktumlare får användas ytterligare en timme efter att tiden är slut. Då skall även dessa maskiner vara rengjorda (tömda filter och avtorkade).

Om den som bokat tvättstugan inte börjat använda tvättmaskinerna senast 30 minuter efter tvättpassets starttid, gäller inte längre den reserverade tiden och annan kan då överta passet.

Tvättstugan skall alltid lämnas i städat skick och med avtorkade bänkar.