Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?
Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning
I god tid innan uthyrningen ska en korrekt ifylld ansökan, lämnas till styrelsen. Först efter att denna ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Maximal hyrestid är 12 månader. Därefter kan ny ansökan göras för en förlängning om 12 månader. Uthyrning tills vidare godkänns inte.

Ansökan om uthyrning i andra hand

Blanketten andrahandsupplåtelse används av medlemmen i bostadsrättsföreningen för att ansöka om styrelsens samtycke om andrahandsuthyrning.