Information om kommande fönsterrenovering

Processen har varit lång men nu börjar de närma sig byggstart för fönsterrenoveringen hos samtliga lägenheter på Kungstan.

Fönsterfirman Tvåtumfyra påbörjar sina arbeten preliminärt den 5/10 2020. De kommer att jobba med ett antal lägenheter åt gången och börjar med att plocka ut fönster ur de berörda lägenheterna och sätta dit så kallade fönsterparaplyer. Karmarna kommer att sitta kvar för att behandlas på plats. I ett första skede sker med andra ord demontage av fönster för lagning och komplettering med extra isolerglas på fabrik. Era fönster är inåtgående varför någon ställning inte kommer att behöva resas runt huset.

För arbetet med karmarna som kommer att göras inifrån lägenheterna kommer entreprenören att behöva tillträde till lägenheten i omgångar under 2-3 veckors tid. Denne kommer såklart att täcka in kringliggande ytor och säkerställa att städningen sköts.

Mer info gällande tidsplan och schema kommer senare från firman

Ha en fortsatt fin dag!
Styrelsen Carolus Star