Författararkiv: brfcarolusstar

Årsstämma 2017 den 29 maj

Årsstämman hålls i år måndagen den 29 maj kl 18:00-20:00 på Hotell Riverton. Kallelsen i sin helhet finns under länken längst ner härunder, men delas även ut i postboxarna.

Vi bjuder på en smörgås för er som anmäler er senast onsdagen den 24 maj. Anmälan till årsstämman kan göras genom en lapp i styrelsens postbox eller via mail till: brfcarolusstar@gmail.com

Förutom vanliga årsstämmopunkter, vill vi här peka på de särskilda frågor vi vill lyfta:
– Fastställande/förlängning av den underhållsplan som styrelsen tagit fram under året
– Förslag om moderniserade stadgar, omarbetade av SBC. Stadgeförslaget finns i bilaga härunder. Beslut om nya stadgar måste tas på två på varandra följande årsstämmor.
– Eventuell försäljning av förrådsyta, och i så fall med motsvarande förändring av andelstal.
– Redovisning av läget gällande OVK-besiktningen.
– Redovisning av läget gällande ny hyresgäst efter Gårda textil.

Den som har intresse av att arbeta i styrelsen, kan kontakta valberedningen: Jonas Strömberg på tel: 0723-71 68 32.

170529-Kallelse-till-föreningsstämma

170529 Stadgeförslag

Information utifrån OVK-besiktningen

I onsdags gjordes en OVK-besiktning. Då fick vi en hel del punkter att åtgärda innan vi kan få ett godkänt protokoll. Några av dessa punkter gäller de allmänna funktionerna, och dessa kommer vi i styrelsen att ta ansvar för att åtgärda.

I lägenheterna handlar oftast om att tilluftsventiler inte fungerar som de ska, men ibland också att dessa är övermålade eller på annat sätt satta ur funktion. En del har också till exempel fått anmärkningar på sina köksfläktar. I några lägenheter kunde inspektörerna inte ens komma in, eftersom inga nycklar lämnats in.

Det åligger varje lägenhetsinnehavare att senast den 19 maj ha åtgärdat de brister som finns i respektive lägenhet. Information om respektive lägenhets anmärkningar och vad som gäller inför återbesiktningen, har lagts i lägenhetens postbox.

Styrelsen

Underhållsplan

Styrelsen har under året upprättat en Underhållsplan för fastighetenHP Carolus Star 2016.

SBC tog fram ett förslag utifrån en besiktning av fastigheten och vi har fastställt den i oförändrat skick att gälla fram till vårens årsstämma. Planen skall sedan årligen ses över och vid behov revideras. Om synpunkter finns hoppas vi att dessa framkommer i god tid innan – eller senast i samband med – årsstämman. Tid för denna är ännu inte fastställd.

Matavfall

Vi jobbar just nu med att förbättra sophanteringen här i föreningen. Som en del av detta har vi beställt återvinningspåsar för matavfall. I dessa slänger ni komposterbart avfall, exempelvis:

  • Matrester, råa och tillagade
  • Frukt- och grönsaksrester
  • Ägg och bröd
  • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
  • Hushållspapper och pappersservetter
  • Snittblommor och krukväxter utan jord

Det finns påsar så det räcker till alla lägenheter. Påsarna kommer ligga framme tillochmed 24/10. Vi kommer beställa nya påsar regelbundet. Skulle era påsar ta slut innan nästa beställning så kan ni kontakta styrelsen.

Styrelsen

Bostadsrättsförsäkring

Hej!

Vi från styrelsen vill bara påminna alla att se efter om man har en bostadsrättsförsäkring (ett tillägg till din vanliga hemförsäkring). Ett sådant tillägg täcker skador på ytskikt och skador på fast inredning såsom kök och vitvaror etc.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Ordningsregler

Styrelsen har nu tagit beslut om nya ordningsregler utifrån den diskussion vi hade på årsstämman den 11 maj 2016. Du hittar dem under fliken ”Ordningsregler” överst här på hemsidan.

Styrelsen